top of page
glazbena-pdf_edited_edited_edited.png

Glazbena škola Valpovo

glazbena škola

Valpovo

Domagoj Ivanović, Jan Grebenar, Ivan Križić, Danijel Bunčić

2016.

projekt

824 m2

Namjena:

Lokacija:

Autori:

Godina:

Status:

GBP:

Glazbena škola Valpovo
Glazbena škola Valpovo
Glazbena škola Valpovo
Glazbena škola Valpovo
Glazbena škola Valpovo

Zgrada glazbene škole smješta se u kompleks OŠ M.P. Katančića u Valpovu, ali funkcionira kao samostalna cjelina. Zgrada je oblikovana kao monumentalni kubus s kosom jednostrešnom atikom na svakom pročelju. Osnovni oblikovni koncept sastoji se od crnog tijela koje udomljuje sav potreban sadržaj i perforirano je potrebnim prozorima i vratima u vanjskoj opni, te bijele opne koja ga obavija. Zarezi u prizemlju bijele opne iz određenih kuteva sugeriraju oblik klavirskih tipki, najavljujući na taj način samu namjenu zgrade, no taj dojam je suptilan i zbog razlika u dubinama volumena opne i crnog tijela. Krovna terasa čini funkcionalnu posebnost ove škole jer pruža mogućnost izvedbi koncerata "pod zvijezdama", a sama tribina proizlazi iz akustičkih zahtjeva lomljenog stropa koncertne dvorane. Učionice i dvorana su oblikovane na način da bi akustički dale najbolja tražena svojstva.

Glazbena škola Valpovo
bottom of page