top of page
aljma%2525C5%2525A1-pdf%252520(1)_edited

Kurija Adamović

hotel

Aljmaš

Domagoj Ivanović, Jan Grebenar, Ivan Križić, Iva Pejić

2015.

projekt

3441 m2 

Namjena:

Lokacija:

Autori:

Godina:

Status:

GBP:

Hotel Dvorac Aljmas
Hotel Dvorac Aljmas
Hotel Dvorac Aljmas
Hotel Dvorac Aljmas
Hotel Dvorac Aljmas

Urbanističko i arhitektonsko oblikovanje proizlazi iz valorizacije značenja bivše kurije Adamovich. Stari dio hotela se obnavlja prema uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela, s intervencijama na pročeljima i krovu isključivo s unutarnje strane, u atriju. Krovni prozori, te prostori sanitarija dograđeni s unutarnje strane, intervencije su iz ranijih faza razvoja ove zgrade. Mala zgrada uz južno krilo kurije također je ranija intervencija, a ovim glavnim projektom integrira se u cjelinu hotela i oblikovno prilagođava novom dijelu zgrade kako bi stari dio zadržao svoju posebnost u kompoziciji.

Novi dio zgrade je nepravilnog trapeznog tlocrta, oštrih bridova, ravnog krova i s dinamičnim rasporedom otvora, čime se postiže jasna podjela na novi i stari dio hotela. Podjela se dodatno naglašava i materijalima obrade pročelja - stari dio se žbuka i boja i restauriraju se drveni prozori, a novi dio se oblaže u fasadnu opeku s izduženim aluminijskim prozorima. Mala zgrada se tretira kao dio novog dijela i oblaže fasadnom opekom, te se s oba dijela hotela povezuje novom nadstrešnicom. Spoj između novog i starog dijela  izvodi se kao čelična konstrukcija obložena staklom i služi kao vizualni prijelaz iz novoga u staro.

bottom of page