top of page
miklauzic-pdf_edited_edited_edited.png

Vinarija Miklaužić

vinarija

Popovača

Domagoj Ivanović, Jan Grebenar, Ivan Križić

2019.

projekt

645 m2

Namjena:

Lokacija:

Autori:

Godina:

Status:

GBP:

Vinarija Miklaužić
Vinarija Miklaužić

Nova zgrada vinarije Miklaužić će se formirati na obroncima brežuljka iznad Popovače. Vinarija je podijeljena u dvije osnovne funkcionalne cjeline: proizvodni podrum koji je većim dijelom ukopan u kosi teren, te prezentacijski dio s kušaonicom koji se nalazi na podrumu. Oba djela funkcioniraju neovisno jedan o drugome te imaju i odvojeni prometni pristup. Zbog strogih ograničenja što se visina tiče prilikom projektiranja se pazilo da sama zgrada se stopi s okolinom te je i nadzemni dio oblikovan na način da se arhetipski prilagodi okolnoj gradnji (pretežito stare vinske klijeti). 

Vinarija Miklaužić
Vinarija Miklaužić
Vinarija Miklaužić
Vinarija Miklaužić
Vinarija Miklaužić
bottom of page