top of page
vrticLA_edited.png

Dječji vrtić Ladimirevci

dječji vrtić

Ladimirevci

Domagoj Ivanović, Jan Grebenar, Ivan Križić

2018.

realizacija

357 m2 (postojeće) + 416 m2 (novo)

Namjena:

Lokacija:

Autori:

Godina:

Status:

GBP:

Dječji vrtić Ladimirevci
Dječji vrtić Ladimirevci
Dječji vrtić Ladimirevci
Dječji vrtić Ladimirevci
Dječji vrtić Ladimirevci
Dječji vrtić Ladimirevci

Postojeća zgrada se u potpunosti zadržava u svom gabaritu i prenamjenjuje te se nadograđuje novi dio. Prilikom oblikovanja se pazilo na dva bitna aspekta – jasno diferenciranje starog i novog dijela građevine te oblikovanje u skladu s novom namjenom. Postojeća zgrada dobiva novu energetsku ovojnicu, u skladu sa suvremenim standardima, te novu aluminijsku stolariju, a izvorne profilacije rekonstruiraju se u žbuci nove ovojnice. Također, obnavlja se krovište i postavlja novi glineni crijep. Nova dograđena jedinica se usklađuje s postojećim volumenoim, a oblaže se tamnim HPL pločama koje stvaraju kontrast prema istom. Otvori se uokviruju pločama žarkih boja koje u eksterijeru sugeriraju udomljenu namjenu . Igralište se oblaže podlogama pogodnim za igru djece istih boja.Na pomoćnoj zgradi sa spremištem i garažom te ogradnim zidovima prema susjedima ponavlja se obloga tamnim HPL pločama. Prema regulacijskoj linije se izvodi žičana ograda koje će se zazeleniti živicom.

Dječji vrtić Ladimirevci
bottom of page